Østensjøvannet har et rikt dyreliv, og da spesielt på fuglesiden.